کتاب ها

ردیف عنوان تاریخ نوع فایل
1

پیوند میان کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه هدفمند

- کتاب PDF دانلود
2

فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه سیاست ها، فرآیندها و حاکمیت

- کتاب PDF دانلود
3

کاربردهای دولت الکترونیکی

- کتاب PDF دانلود
4

روندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مدیران ارشد دولتی

- کتاب PDF دانلود
5

حاکمیت اینترنت

- کتاب PDF دانلود
6

امنیت و حریم خصوصی اطلاعات

- کتاب PDF دانلود
7

مدیریت پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تئوری و عمل

- کتاب PDF دانلود
8

گزینه های سرمایه گذاری در توسعه به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات

- کتاب PDF دانلود
9

مدیریت ریسک بلایا به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات

- کتاب PDF دانلود
10

فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات اقلیمی و رشد سبز

- کتاب PDF دانلود
11

توسعه به کمک رسانه های اجتماعی

- کتاب PDF دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.