مصوبات هیئت دولت

ردیف عنوان تاریخ متن قانون فایل
1

دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات

- در راستای اجرای برنامه . . . PDF دانلود
2

دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه های اجرایی و درگاه های استانی

- اهداف . . . PDF دانلود
3

-

- پیرو ابلاغ آیین نامه . . . PDF دانلود
4

مهاجرت از پروتکل اینترنت نسخه 4 به 6

- با استناد به ماده . . . PDF دانلود
5

آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

- به منظور تسهیل تحول . . . PDF دانلود
6

اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات

- هدف از تشکیل شورای . . . PDF دانلود
7

دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه های اجرایی و درگاه های استانی

- اهداف . . . PDF دانلود
8

دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات

- در راستای اجرای برنامه . . . PDF دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.