اپلیکیشن مصوبات توسعه خدمات الکترونیک

مجموعه مصوبات مرتبط با توسعه خدمات الکترونیک
مجموعه مصوبات مرتبط با توسعه خدمات الکترونیک
مجموعه مصوبات مرتبط با توسعه خدمات الکترونیک

این اپلیکیشن امکان مشاهده متن تمامی مصوباتی که در ارتباط با امر توسعه خدمات الکترونیکی در طی زمان در دولت محترم مصوب شده است را به صورت طبقه بندی و دسته بندی شده فراهم می کند.

کاربر می تواند به کمک این اپلیکیشن در متن تمام مصوبات جستجو نماید.

این اپلیکیشن بر روی دستگاه های اندرویدی قابل نصب می باشد، به کمک qr-code می توانید مستقیما برنامه را بر روی دستگاه اندرویدی خود نصب کنید و همچنین تصاویری که در بالا مشاهده نمودید تصاویری از محیط این برنامه می باشند.

داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.