معرفی بیست و دومین نمایشگاه الکامپ

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اثربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌کارگیری آن در بازآفرینی دولت و ارائه خدمات است حرکت در مسیر ایجاد تحول در نظام اداری به‌منظور ارتقای بهره‌وری، ایجاد دولت پاسخگو و شفاف،دولت فراگیر و در دسترس و چابک در ارائه خدمات نیازمند بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد دولت الکترونیکی است. این موضوع بسیار مهم موردتوجه رییس‌جمهور محترم بوده و به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی دولت یازدهم موردتوجه ایشان و دولت قرارگرفته است.

آخرین اخبار

پروژه های سازمان فناوری اطلاعات ایران

دانلودها

کلیه حقوق این درگاه متعلق به سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاونت دولت الکترونیکی می باشد.