مركز توانمند سازي و تسهيل کسب ‌و کارهای نوپاي فاوا

معرفی مركز توانمندسازي و تسهيل‌ کسب‌وکارهای نوپاي فاوامعرفی مركز توانمندسازي و تسهيل‌ کسب‌وکارهای نوپاي فاوا

"مركز توانمندسازي و تسهيل‌ کسب‌وکارهای نوپاي فاوا" به‌عنوان درگاه حمايت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از كسب‌وكارهاي نوپاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات، طراحي و پياده‌سازي شده است. اين مركز ضمن ايجاد هماهنگي و تعامل مؤثر بين اعضاي زيست‌بوم كسب‌وكارهاي نوپاي فاوا، درگاهي براي عرضه هر نوع خدمات حمايتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعم از پرداخت وام به فعالين حوزه از محل وجوه اداره شده وزارت، عرضه خدمات زيرساختي همچون cloud services و هر نوع خدمت نوين ديگر است. اين مركز به دنبال پاسخگویی به نیاز اعضای زنجیره‌ی ارزش زيست‌بوم كسب‌وكارهاي نوپاي فاوا و الگو قرار دادن آن به‌عنوان مدلی کاربردی و قابل الگوبرداری برای کسب‌وکارهای نوپای این حوزه از طریق پیدایش یک مدل توسعه‌پذیر و تکرارپذیر است.

ذي‌نفعان و بازيگران مركز توانمندسازي و تسهيل‌ كسب‌وكارهاي نوپاي فاوا

مركز توانمندسازي و تسهیل کسب‌وکارهای نوپاي فاوا داراي ذي‌نفعان و بازيگران متعددي در حوزه دولت و بخش خصوصي است.

اين ذي‌نفعان و بازيگران شكل‌هاي (2-1) و (2-2) نمايش داده‌شده‌اند.

مركز توانمند سازي و تسهيل کسب ‌و کارهای نوپاي فاوا

شکل 2-1) ذي‌نفعان مركز توانمندسازي و تسهيل‌ كسب‌وكارهاي نوپاي فاوا

مركز توانمند سازي و تسهيل کسب ‌و کارهای نوپاي فاوا

شکل 2-2) بازيگران مركز توانمندسازي و تسهيل‌ كسب‌وكارهاي نوپاي فاوا

اهداف ايجاد مركز توانمندسازي و تسهيل‌ كسب‌وكارهاي نوپاي فاوا

هدف از ايجاد مركز توانمندسازي و تسهيل كسب‌وكارهاي نوپاي فاوا عبارت است از:

 • توانمندسازي علمي و مهارتي کسب‌وکارهای نوپاي فاوا با ارائه مشاوره‌هاي تخصصي و حمايت از دوره‌ها و همايش‌هاي مرتبط براي تمام ذی‌نفعان طرح
 • ترویج و تسهیل ارزش‌آفرینی در حوزه کسب‌وکارهای نوپاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • بررسی و تلاش برای توسعه بازار محصولات و خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • تیم‌سازی، شبکه‌سازی و هم‌افزایی در حوزه کسب‌وکارهای فاوا

بازيگران زيست‌بوم كسب‌وكارهاي نوپا

در زيست‌بوم كسب‌وكارهاي نوپا بازيگران مختلفي وجود دارند كه مطابق شكل (2-3) هر يك نقشي خاص دارند. مركز توانمندسازي و تسهيل‌ كسب‌وكارهاي نوپاي فاوا به دنبال تأمین نيازها و خواست‌هاي تمام اين بازيگران است.

مركز توانمند سازي و تسهيل کسب ‌و کارهای نوپاي فاوا

شکل 2-3) بازيگران زيست‌بوم كسب‌وكارهاي نوپا

نقش اصلي

در حقيقت نقش اصلي مركز توانمندسازي و تسهیل کسب‌وکارهای نوپاي فاوا عبارت است از:

 • ترویج و تسهیل ارزش‌آفرینی
 • بررسی و تلاش برای توسعه بازار
 • تیم‌سازی، شبکه‌سازی و هم‌افزایی
 • خدمات و مشاوره کسب‌وکار
 • خدمات و مشاوره قانونی

وجوه تمايز

در اين بين وجوه تمايز مركز توانمندسازي و تسهيل‌ کسب‌وکارهای نوپاي فاوا با ديگر فعالان اين حوزه عبارت است از:

 • توان اثرگذاری در سیاست‌گذاری‌های دولت
  • ارتباط مستقیم با بازیگران مختلف بازار / صنعت
  • همفکری با بخش خصوصی برای بهینه‌سازی راه‌کارهای ملی
  • پیشگیری از وضع مقررات و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی نشده
  • مشاوره به ارکان کشور در تدوین استراتژی‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکارهای نوپا
 • فعالیت غیرانتفاعی برای توسعه ملی
  • در نظر گرفتن منافع همه ذی‌نفعان زیست‌بوم فاوا در کشور
  • تلاش برای حفظ تعادل بازار در بخش‌های مختلف زنجیره زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا
  • برنامه‌ریزی و فعالیت برای تقویت حلقه‌های ضعیف‌تر زیست‌بوم

نقشه تعاملات و فرآيندهاي مركز

در ادامه نقشه تعاملات مركز و نقشه فرآيندهاي مركز طي شكل‌هاي (2-4) و (2-5) و (2-6) ارائه مي‌شود.

مركز توانمند سازي و تسهيل کسب ‌و کارهای نوپاي فاوا

شکل 2-4) نقشه تعاملات مركز

مركز توانمند سازي و تسهيل کسب ‌و کارهای نوپاي فاوا

شکل 2-5)چیدمان مركز

مركز توانمند سازي و تسهيل کسب ‌و کارهای نوپاي فاوا

شکل 2-6) نقشه فرآیندی مركز

دسترسی به مرکز

وب‌گاه مركز توانمندسازي و تسهيل‌ كسب‌وكارهاي نوپاي فاوا از بهمن‌ماه 1393 در نشاني ictstartups.ir راه‌اندازي شده و از مردادماه گذشته سازمان مركز در محل ساختمان شماره 2 سازمان فناوري اطلاعات ايران به نشاني خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، كوچه شهيد یزدان پناه، پلاك 89 ایجادشده است.

در شکل (2-7) تصویر صفحه اول سایت مركز توانمندسازي و تسهيل‌ کسب‌وکارهای نوپاي فاوا نمایش داده‌شده است

مركز توانمند سازي و تسهيل کسب ‌و کارهای نوپاي فاوا

شکل 2-7) تصویر صفحه اول سایت مركز توانمندسازي و تسهیل کسب‌وکارهای نوپاي فاوا

وب سایت مركز توانمند سازي و تسهيل کسب ‌و کارهای نوپاي فاوا

مركز توانمند سازي و تسهيل کسب ‌و کارهای نوپاي فاوا
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.