همدان

ردیف عنوان تاریخ نوع فایل
1

توسعه دولت الکترونیکی استان

94/7/30 - PDF دانلود
2

معرفی نماینده فناوری اطلاعات استانداری همدان

93/7/2 - PDF دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.