کمیسیون توسعه دولت الکترونیک

کمیسیون: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکي.

اهداف

 1. مديريت و راهبري کلان حوزه دولت الکترونيکي در کشور
 2. تشکيل خوشه‌هاي موضوعي خدمات برای انجام پروژه‌های ملی در زيرمجموعه کميسيون متناسب با نياز و با حضور دستگاه هاي متولي (خوشه صنعت و تجارت، رفاه و تأمین اجتماعي، آموزش و ...)
 3. تبيين نقش و هدايت دستگاه ها در توسعه دولت الكترونيكي به‌منظور هم‌افزایی و يکپارچه-سازي برنامه هاي حوزه دولت الكترونيكي
 4. نظارت و ارزيابي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي بازمهندسي و ارائه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي کشور
 5. بررسي و اعلام نظر در خصوص پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي در حوزه دولت الكترونيكي
 6. ايجاد هماهنگي ميان كليه مديران عالي فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرايي و به اشتراک‌گذاری و تبادل دانش و تجارب حاصل از اجراي برنامه‌های دولت الكترونيكي
 7. تدوين اسناد راهبردي ملي و ارائه به مراجع ذی‌صلاح قانوني
 8. تدوين راه کارهای بهره برداري از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل بخش خصوصي، انجمن هاي تخصصي و مراكز آموزشي، علمي و دانشگاهي در توسعه و استقرار دولت الكترونيكي
 9. طراحي و تصويب سازوکارهای توانمندسازي فعالان حوزه دولت الكترونيكي
 10. توسعه نظام مند، يکپارچه و همگرا در حوزه دولت الكترونيكي در دستگاه‌های اجرايی کشور

اختيارات و وظايف

 1. همكاري و تعامل با دستگاه‌ها در خصوص مطالعه، طراحي و پیاده‌سازی و نظارت بر پروژه‌های مصوب.
 2. تعريف و تدوين پژوهش‌ها و طرح‌های كلان، برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشي، همایش‌ها، پروژه‌هاي تحقيقاتي و برنامه‌های عملياتي موردنياز موضوع کميسيون و برآورد و پيشنهاد اعتبارات و اولویت‌بندی آن‌ها.
 3. بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل مراكز آموزشي، علمي، فرهنگي، تحقيقاتي و دانشگاهي.
 4. ايجاد هماهنگي و جلوگيري از موازي كاري بين دستگاه‌هاي اجرايي
 5. نظارت بر تعريف و تصويب پروژه‌ها و اعتبارات حوزه دولت الكترونيكي از طريق تعامل و هماهنگي با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي رییس‌جمهور
 6. نظارت بر حُسن اجراي امور و بازرسي‌هاي فني از اقدامات انجام‌شده
 7. بررسي و ارزيابي آمادگي الكترونيكي دستگاه‌هاي اجرايي
 8. تهيه و تدوين بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي موردنیاز
 9. ارائه الگوها و استانداردهاي موردنیاز براي اجراي پروژه‌هاي دولت الكترونيكي در سطح كشور
 10. برنامه‌ريزي براي رسيدن به شاخص‌هاي برنامه‌های توسعه کشور در حوزه دولت الکترونیکي
 11. تدوین برنامه‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های اجرایی کارگروه‌های خوشه خدمت
 12. تدوین فرایند مدیریت ارتباط بین کارگروه‌های استانی و دستگاهی با کمیسیون
 13. تدوین برنامه‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های اجرایی کارگروه‌های استانی
 14. تدوین برنامه‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های اجرایی پنجره‌های واحد خدمات
 15. دریافت گزارش‌های دوره‌ای کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرايی به‌منظور ارائه به شورای عالی اداری، شورای عالی فناوري اطلاعات و سایر مراجع ذیصلاح
 16. بررسي و اعلام نظر در خصوص پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه دولت الكترونيكي

تركيب اعضاء كميسیون

 1. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رییس‌جمهور (به‌عنوان رييس)
 2. رییس سازمان فناوری اطلاعات (نایب‌رییس)
 3. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي رییس‌جمهور
 4. معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور
 5. وزارت اطلاعات
 6. وزارت كشور
 7. وزارت امور اقتصادي و دارايي
 8. وزارت دادگستری
 9. معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رییس‌جمهور
 10. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
 11. سازمان ثبت‌احوال کشور
 12. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
 13. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 14. دبیر شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیک کشور
 15. رؤسای کارگروه‌های 14گانه خوشه‌های خدمات به‌تناسب موضوع
 16. رییس کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی کشور
 17. دو نفر متخصص فناوري اطلاعات و یک نفر نماینده صنف مربوطه به انتخاب دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات
 18. معاون مربوطه در سازمان فناوری اطلاعات(دبير كميسيون)
 19. وزارت علوم
 20. معاونت علمي
 21. وزارت صنعت، معدن و تجارت
 22. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.