چند رسانه ای

ردیف عنوان تاریخ نوع فایل
1

سامانه کار پوشه ملی ایرانیان

- چند رسانه ای PPT دانلود
2

وضعیت توسعه دولت الکترونیکی در ایران

- چند رسانه ای PPT دانلود
3

معرفی پروژه ایجاد پایلوت بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات

- چند رسانه ای PPT دانلود
4

مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا

- چند رسانه ای PPT دانلود
5

طرح تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی ایران

- چند رسانه ای PPT دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.