کار گروه های توسعه خدمات الکترونیکی استانی

کار گروه توسعه دولت الکترونیکی استانی

به استناد ماده 6 "ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيکي" مصوب ششمين جلسه شورای عالي فناوری اطلاعات کشور در تاريخ 20/12/1392 ابلاغي به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393، استانداری‌های کشور مکلفند، كارگروه «توسعه دولت الکترونیکی استان» را به منظور توسعه یکپارچه خدمات الکترونیکی، ایجاد استان الکترونیکی و هوشمند تشكيل دهند مصوبات كارگروه در چارچوب مصوبات شورا و كميسيون براي كليه دستگاه هاي اجرايي استان الزامي است.

اعضای كارگروه:

 1. استاندار (رییس)
 2. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یا عناوین مشابه (نایب رییس)
 3. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان (نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیر)
 4. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
 5. شهردار مرکز استان
 6. رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان
 7. دو نفر از مدیران فناوری اطلاعات دستگاه‌های استانی به پیشنهاد استاندار
 8. مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری یا عناوین مشابه
 9. مديرعامل شركت مخابرات استان
 10. یک نفر صاحب نظر از دانشگاه یا دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد دبیر و تایید رییس كارگروه
 11. یک نفر نماینده صنف مربوطه به پیشنهاد دبیر و تایید رییس كارگروه

تبصره: استانداران مي‌توانند بنا به درخواست فرمانداران كارگروه‌هاي توسعه دولت الكترونيكي شهرستان را در سطح فرمانداري با اعضاي نماينده دستگاه‌هاي ذيربط و مشابه كارگروه‌هاي استاني تشكيل دهند. نحوه تشكيل، وظائف و اختيارات اين كارگروه به تصويب كميسيون مي رسد.

داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.