جدیدترین خدمات

آمار و اطلاعات پایه منابع آب

آمار و اطلاعات پایه منابع آب
عنوان خدمات:تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب آدرس وبگاه :http://www.wrm.ir نام دستگاه اجرایی : شرکت های آب منطقه ای نام دستگاه مادر:وزارت نیرو نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین: کلیه ذینفعان صنعت آب ازجمله حقیقی ، حقوقی مدارک لازم:مراجعه ذینعفان ، درخواست کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب قوانین و مقررات بالادستی :مراجعه ذینعفان ، درخواست کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب هزینه خدمت:متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت شماره حساب (های) بانکی :- پرداخت بصورت الکترونیک:- مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی):غ...
1395/07/06

عنوان خدمات:تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب

آدرس وبگاه :http://www.wrm.ir

نام دستگاه اجرایی : شرکت های آب منطقه ای

نام دستگاه مادر:وزارت نیرو

نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین: کلیه ذینفعان صنعت آب ازجمله حقیقی ، حقوقی

مدارک لازم:مراجعه ذینعفان ، درخواست کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب

قوانین و مقررات بالادستی :مراجعه ذینعفان ، درخواست کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب

هزینه خدمت:متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت

شماره حساب (های) بانکی :-

پرداخت بصورت الکترونیک:-

مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی):غیرالکترونکی(جهت احراز اصالت فرد -جهت احراز اصالت مدرک-نبود زیرساخت ارتباطی مناسب-سایر: عدم اطلاع ذینفعان )


داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.