جدیدترین خدمات

آموزش زندانیان (حرفه آموزی- کلاسیک)

آموزش زندانیان (حرفه آموزی- کلاسیک)
عنوان خدمات :آموزش زندانیان (حرفه آموزی- کلاسیک) آدرس وبگاه :- نام دستگاه اجرایی : سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر : قوه قضائیه نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین :زندانیان در طول دوره محکومیت کارگاههای اشتغال تحت پوشش سازمان (رفع نیازهای آموزشی) مدارک لازم : کارت ملی- مدارک تحصیلی قوانین و مقررات بالادستی : آیین نامه اجرایی سازمان زندانها –آیین نامه داخلی فنی حرفه ای- تفاهم نامه مشترک فنی حرفه ای و آموزش و پرورش و آموزش عالی هزینه خدمت :- شماره حساب (های) بانکی :- پرداخت بصورت الکترونیک : دارد مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی(...
1395/07/06

عنوان خدمات :آموزش زندانیان (حرفه آموزی- کلاسیک)
آدرس وبگاه :-

نام دستگاه اجرایی : سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

نام دستگاه مادر : قوه قضائیه

نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین :زندانیان در طول دوره محکومیت کارگاههای اشتغال تحت پوشش سازمان (رفع نیازهای آموزشی)

مدارک لازم : کارت ملی- مدارک تحصیلی
قوانین و مقررات بالادستی : آیین نامه اجرایی سازمان زندانها –آیین نامه داخلی فنی حرفه ای- تفاهم نامه مشترک فنی حرفه ای و آموزش و پرورش و آموزش عالی

هزینه خدمت :-
شماره حساب (های) بانکی :-

پرداخت بصورت الکترونیک : دارد
مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک) - (سایر)


داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.