جدیدترین خدمات

ارائه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان و معلمان

ارائه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان و معلمان
عنوان خدمات : ارائه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان و معلمان ( مدیریت امور فعالیتهای تربیت بدنی و فضاهاو تجهیزات ورزشی ) آدرس وبگاه :- نام دستگاه اجرایی: وزارت آموزش و پرورش نام دستگاه مادر: وزارت آموزش و پرورش نوع خدمت:خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین: این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است مدارک لازم:- قوانین و مقررات بالادستی:قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش هزینه خدمت :- شماره حساب (های) بانکی :- پرداخت بصورت الکترونیک:- مرحله ارائه خدمت :غیر الکترونیکی- نبود زیرساخت ارتباطی مناسب غیر الکترونیکی-سایر
1395/07/06

عنوان خدمات : ارائه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان و معلمان ( مدیریت امور فعالیتهای تربیت بدنی و فضاهاو تجهیزات ورزشی )
آدرس وبگاه :- نام دستگاه اجرایی: وزارت آموزش و پرورش نام دستگاه مادر: وزارت آموزش و پرورش نوع خدمت:خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین: این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است مدارک لازم:- قوانین و مقررات بالادستی:قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش هزینه خدمت :- شماره حساب (های) بانکی :- پرداخت بصورت الکترونیک:- مرحله ارائه خدمت :غیر الکترونیکی- نبود زیرساخت ارتباطی مناسب غیر الکترونیکی-سایر


داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.