جدیدترین خدمات

ارزیابی پیمانکاران

ارزیابی پیمانکاران
عنوان خدمات :ارزیابی پیمانکاران آدرس وبگاه :- نام دستگاه اجرایی: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نام دستگاه مادر:وزارت نیرو نوع خدمت :خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین :پیمانکاران مدارک لازم :اطلاعات پیمانکاران – شاخص های ارزیابی قوانین و مقررات بالادستی :- هزینه خدمت :- شماره حساب (های) بانکی :- پرداخت بصورت الکترونیک :- مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی-نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
1395/07/06

عنوان خدمات :ارزیابی پیمانکاران

آدرس وبگاه :-

نام دستگاه اجرایی: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

نام دستگاه مادر:وزارت نیرو

نوع خدمت :خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین :پیمانکاران

مدارک لازم :اطلاعات پیمانکاران – شاخص های ارزیابی

قوانین و مقررات بالادستی :-

هزینه خدمت :-

شماره حساب (های) بانکی :-

پرداخت بصورت الکترونیک :-

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی-نبود زیرساخت ارتباطی مناسب


داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.