جدیدترین خدمات

استعلامات

استعلامات
عنوان خدمات : استعلامات آدرس وبگاه: http://www.wrm.ir نام دستگاه اجرایی : شرکت های آب منطقه ای نام دستگاه مادر:وزارت نیرو نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین: افراد حقیقی و حقوقی در بخش های مختلف که متقاضی خدمات بوده و مطابق قوانین ، بخشنامه ها ، ضوابط و آیین نامه ها نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های مختلف می باشند مدارک لازم:درخواست کتبی متقاضی ، مکاتبات بین دستگاهی به انضمام مدارک مثبته لازم پیش بینی شده در قوانین ، بخشنامه ها ، ضوابط و آیین نامه ها قوانین و مقررات بالادستی :درخواست کتبی متقاضی ، مکاتبات بین دستگاهی به انضمام مدارک مثبته لازم پیش بینی شده در ق...
1395/07/06

عنوان خدمات : استعلامات

آدرس وبگاه: http://www.wrm.ir

نام دستگاه اجرایی : شرکت های آب منطقه ای

نام دستگاه مادر:وزارت نیرو

نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین: افراد حقیقی و حقوقی در بخش های مختلف که متقاضی خدمات بوده و مطابق قوانین ، بخشنامه ها ، ضوابط و آیین نامه ها نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های مختلف می باشند

مدارک لازم:درخواست کتبی متقاضی ، مکاتبات بین دستگاهی به انضمام مدارک مثبته لازم پیش بینی شده در قوانین ، بخشنامه ها ، ضوابط و آیین نامه ها قوانین و مقررات بالادستی :درخواست کتبی متقاضی ، مکاتبات بین دستگاهی به انضمام مدارک مثبته لازم پیش بینی شده در قوانین ، بخشنامه ها ، ضوابط و آیین نامه ها

هزینه خدمت :متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت

شماره حساب (های) بانکی :-

پرداخت بصورت الکترونیک:-

مرحله ارائه خدمت الکترونیکی :(ارسال پستی)غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد- جهت احراز اصالت مدرک-نبود زیرساخت ارتباطی مناسب-سایر: نبود سیستم یکپارچه ارائه خدمات الکترونیکی )


داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.