جدیدترین خدمات

انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی

انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی
عنوان خدمات:انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی آدرس وبگاه :- نام دستگاه اجرایی : گمرک جمهوری اسلامی ایران نام دستگاه مادر:وزارت امور اقتصادی و دارایی نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین :فرستندگان و یا دریافت کنندگان بسته های پستی مدارک لازم :اظهارنامه - پیش فاکتور – فاکتور – قبض انبار – بارنامه – ترخیصیه قوانین و مقررات بالادستی :قانون مقررات صادرات و واردات – قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن – قانون بودجه سال 94- قانون حمل و نقل هزینه خدمت:- شماره حساب (های) بانکی :- پرداخت بصورت الکترونیک :- مرحله ارائه خدمت :غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت...
1395/07/06

عنوان خدمات:انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی

آدرس وبگاه :-

نام دستگاه اجرایی : گمرک جمهوری اسلامی ایران

نام دستگاه مادر:وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین :فرستندگان و یا دریافت کنندگان بسته های پستی

مدارک لازم :اظهارنامه - پیش فاکتور – فاکتور – قبض انبار – بارنامه – ترخیصیه

قوانین و مقررات بالادستی :قانون مقررات صادرات و واردات – قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن – قانون بودجه سال 94- قانون حمل و نقل

هزینه خدمت:-

شماره حساب (های) بانکی :-

پرداخت بصورت الکترونیک :-

مرحله ارائه خدمت :غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت احراز اصالت مدرک)


داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.