اخبار

فراخوان برگزاری اولین همایش ملی معماری سازمانی با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران

فراخوان برگزاری اولین همایش ملی معماری سازمانی با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران

فراخوان برگزاری اولین همایش ملی معماری سازمانی با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران
اطلاع مدیران، پژوهشگران و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک می¬رساند سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، اولین همایش تخصصی پیشرفت‌های معماری سازمانی را در تاریخ 22 و 23 آذرماه 1396 با حضور مقامات و مدیران دولتی و خصوصی، سخنرانان داخلی و خارجی، و مشارکت شرکت‌های مشاور و پیاده¬ساز معماری سازمانی برگزار می‌نماید. از جمله برنامه¬های همایش عبارتند از: • ارایه مقالات علمی و کاربردی با موضوعات دولت الکترونیکی و معماری سازمانی • برگزاری کارگاه‌های تجارب موفق تدوین و پیاده‌سازی معماری سازمانی • سخنرانی شخصیت‌های مطرح داخلی و بین‌المللی • نمایشگاه ارایه دستاورده...
1396/08/02

به اطلاع مدیران، پژوهشگران و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک می¬رساند سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، اولین همایش تخصصی پیشرفت‌های معماری سازمانی را در تاریخ 22 و 23 آذرماه 1396 با حضور مقامات و مدیران دولتی و خصوصی، سخنرانان داخلی و خارجی، و مشارکت شرکت‌های مشاور و پیاده¬ساز معماری سازمانی برگزار می‌نماید. از جمله برنامه¬های همایش عبارتند از: • ارایه مقالات علمی و کاربردی با موضوعات دولت الکترونیکی و معماری سازمانی • برگزاری کارگاه‌های تجارب موفق تدوین و پیاده‌سازی معماری سازمانی • سخنرانی شخصیت‌های مطرح داخلی و بین‌المللی • نمایشگاه ارایه دستاوردهای سازمان‌ها • اعطای جایزه ویژه معماری سازمانی جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب¬سایت همایش به نشانی http://ncaea2017.sbu.ac.ir مراجعه شود یا با شماره تلفن 02122409609 تماس حاصل فرمایید.


داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.