سیستان و بلوچستان

ردیف عنوان تاریخ نوع فایل
1

وظایف استانداری ها در اجرای ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک

93/6/25 - PDF دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.